کادر آموزشی دبیران پایه دهم دبیرستان سلام ایران زمین

آقای سعید صادقلو

آقای سعید صادقلو

جغرافی دهم-رشته ریاضی و تجربی
آقای مسعود شعبانی

آقای مسعود شعبانی

ریاضی دهم-رشته ریاضی
آقای غلامرضا رودسرابی

آقای غلامرضا رودسرابی

ورزش دهم-رشته ریاضی
آقای حمید براتی

آقای حمید براتی

ریاضی دهم-رشته تجربی
آقای صادق رحمی زاد

آقای صادق رحمی زاد

فارسی و نگارش دهم-رشته ریاضی