نتایج ششمین دوره از مسابقات سلام کاپ سال ۹۵

رتبه اول رشته برق و کامپیوتر: محمدحسین بهمنی،میلاد مرادی،علیرضا علیزاده
رتبه اول رشته شیمی: سام عیوق
رتبه اول رشته معماری: علی فرخ نژاد
رتبه اول ماشین شیمیایی: آرین ولی پور، مهراد جواهری
رتبه اول کواسپیس: علیرضا علیزاده، محمدحسین بهمنی، میلاد مرادی، سام عیوق

رتبه دوم رشته برق و کامپیوتر: محمدحسام همتی
رتبه دوم ربات امدادگر الف: سام عیوق، میلاد مرادی، محمدحسین بهمنی، علیرضا علیزاده

رتبه سوم گلایدر: آرمین کلانتریان، محمدیاسین قاسمی، طاها رمضانی
رتبه سوم رشته برق و کامپیوتر: امیررضا ضیایی، سینا سلیمی
رتبه سوم رشته ادبیات و داستان نویسی: محمد امین قاسمی نیا
رتبه سوم رشته فیزیک و مکانیک: محمد سینا صلصالی
رتبه سوم تورنمنت برنامه نویسی: علی قلمبر، سینا سلیمی، امیررضا ضیایی

سلام کاپ 95