کسب ۲ مقام اول در بخش ماشین های شیمیایی توسط دانش آموزان “آرین ولی پور” و “مهراد جواهری” را به خانواده ی محترم ایشان و خانواده سلام ایران زمین تبریک میگوییم.