برپایی یادمان دفاع مقدس در دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس 🌹