برگزاری مراسم صبحگاه مشترک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید با حضور مدیریت محترم در دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین 🌹