برگزاری مراسم آنلاین عزاداری بمناسبت اربعین حسینی در دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین 🖤