بسمه تعالی

کسب عناوین متعدد و درخشان در مسابقات سلام کاپ پژوهشی توسط دانش آموزان سختکوش دبیرستان سلام ایران زمین را به خانواده بزرگ سلام ایران زمین تبریک عرض می نمائیم.

با آرزوی موفقیت روزافزون برای دانش آموزان گرامی،عناوین کسب شده به شرح ذیل می باشد:

آقای امیرمحمد خلیلی – مقام اول در رشته ادبیات و داستان نویسی

آقای سجاد عبدل وندی – مقام اول در رشته عکاسی

آقای پدرام عباسی – مقام اول در رشته کامپیوتر

آقای پارسا اسماعیلی – مقام سوم در رشته کامپیوتر

آقایان حسام همتی،پارسا زینعلی،امیرحسین پورقاسم – مقام اول در رشته ربات امدادگر

آقای علی فرخ نژاد – مقام اول در رشته معماری و مقام دوم در رشته نانو