مسابقات روبوکاپ ۲۰۱۸ آسیا و اقیانوسیه جزیره کیش

کسب مقام سوم لیگ کو اسپیس و مقام اول سوپر تیم لیگ کو اسپیس را توسط دانش آموزان دبیرستان سلام ایران زمین؛آرین کوچک دزفولی، علی خیرخواه و سجاد عبدلوندی و همچنین کسب مقام دوم بخش رقابت فنی در لیگ امدادگر خط،توسط دانش آموزان؛ امیرحسین پورقاسم، ساسان میرعبدل باقی، آرمان امیری و علی رضایی را به خانواده دانش و پژوهش سلام ایران زمین تبریک میگوییم.