کسب مقام سوم جشنواره جوان خوارزمی

کسب مقام سوم جشنواره جوان خوارزمی در رشته ی عکاسی توسط آقای سجاد عبدالوندی،دانش آموز هنرمند دبیرستان سلام ایران زمین را به ایشان و خانواده بزرگ سلام ایران زمین تبریک عرض می نمائیم.