افتخار آفرینی دوباره دانش آموزان عزیز دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین

کسب رتبه سوم مسابقات سرود آموزش و پرورش استان تهران توسط گروه سرود دبیرستان

کسب عنوان برگزیده تک خوانی گروه سرود در مسابقات استان توسط دانش آموز هنرمند اردلان وشاق
کسب رتبه دوم  موسیقی تئاتر توسط دانش آموزان هنرمند،دانیال محمدی شکور و ایلیا داوودی در مسابقات فرهنگی و  هنری استان تهران

تبریک به این عزیزان هنرمند و خانواده ی بزرگ سلام ایران زمین