پذیرفته شدگان مرحله دوم المپیاد کشوری سال تحصیلی ۹۸-۹۷

قبولی پرشکوه دانش آموزان عزیزمان را در مرحله دوم المپیادهای کشوری به خانواده بزرگ سلام ایران زمین تبریک عرض مینمائیم.

به امید موفقیت های روز افزون و کسب مدال های خوش رنگ در عرصه های جهانی