روز دانش آموز

برگزاری مراسم ۱۳ آبان ماه،روز دانش آموز همراه با سخنرانی جناب آقای اصحاب کریمی و اجرای موسیقی زنده توسط دانش آموزان