آموزش نجات تخم مرغ

برگزاری کلاس آموزشی و پژوهشی نجات تخم مرغ به مناسبت روز دانش آموز