برگزاری نماز جماعت روزانه با حضور مربیان و دانش آموزان در نمازخانه دبیرستان