لَقَد کانَ لَکُم فی رَسولِ اللَّهِ أُسوَهٌ حَسَنَهٌ ⁦

افتخارات کسب شده توسط دانش آموزان عزیز دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین در مسابقات فرهنگی اسوه حسنه ویژه مدارس سلام

🥇 مقام اول رشته تفسیر قرآن، دانش آموز عزیزآروین آریاییان

🥇مقام اول رشته نهج البلاغه، دانش آموز عزیز علیرضا امین

🥈مقام دوم رشته صحیفه سجادیه،دانش آموز عزیز سیدحسام شریعت

🥈مقام دوم رشته سرود

🥉 مقام سوم رشته صحیفه سجادیه، دانش آموز عزیز سیدعرفان ابطحی

🥉 مقام سوم رشته طراحی پوستر، دانش آموز عزیز علی کیوانفر

خدای بزرگ را شاکریم و مفتخریم به داشتن چنین عزیزان هنرمندی در دبیرستان سلام ایران زمین، مدرسه اندیشه و امید