برگزاری اردوی مطالعاتی با حضور اساتید مجرب المپیادیجهت شرکت دانش آموزان عزیز در مرحله اول المپیاد