شستشو و ضدعفونی کردن فضای دبیرستان با مواد شوینده و ضد عفونی کننده توسط عزیزان زحمتکش خدماتی جهت مقابله با بیماری کرونا