برگزاری کلاس های آموزش مجازی برای دانش آموزان عزیزمان در دبیرستان سلام ایران زمین