آغاز اردوی مطالعاتی پایه دوازدهم بصورت دواطلبانه

به امید موفقیت دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم در کنکور سراسری سال ۱۴۰۰