گفتگویی متفاوت با دانش آموز عزیز سلام ایران زمین آقای امیرعلی عطرلی، دارنده مدال طلای المپیاد فیزیک کشوری و جزو نفرات برتر و افتخار آفرین سلام ایران زمین در کنکور سال ۱۳۹۹