گفتگویی متفاوت با دانش آموز عزیز سلام ایران زمین آقای عرشیا سلیمی، رتبه ۸۸ رشته علوم تجربی و رتبه ۶ گروه زبان و جزو نفرات برتر و افتخار آفرین سلام ایران زمین در کنکور سال ۱۳۹۹