برگزاری مسابقه آنلاین مافیا به مناسبت شب یلدا با حضور و روایت گری دانش آموزان عزیز در مقاطع دهم و یازدهم همراه با اهدای جوایز به برندگان مسابقه

برندگان مسابقه شهروند و مافیا پایه دهم در شب یلدا

👈گروه برنده مافیا پایه دهم :
۱-بردیا مصحفی
۲-رهان کریمیان
۳-آریا مصحفی

برندگان مسابقه شهروند و مافیا پایه یازدهم در شب یلدا

👈گروه برنده، شهروند:

۱-امیرعلی اسماعیلی
۲-ماهان دادوئی مقدم
۳-سپهر انصاری
۴-کسری پیشقدم
۵-محمد امید علی
۶-امیرحسین علیجان زاده