برگزاری مسابقه آنلاین اطلاعات خودرویی با مشارکت دانش آموزان عزیز پایه های دهم و یازدهم در برگزاری مسابقه