افتخارات کسب شده در هشتمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه

کسب مقام اول رشته نهج البلاغه پایه ۱۰

سید بردیا نجومی کردستانی

کسب مقام اول رشته مفاهیم قرآنی پایه ۱۰

پارسا راسخی

کسب مقام اول رشته نهج البلاغه پایه ۱۱

آرش محمدزاده چاوشان

کسب مقام اول رشته کتابخوانی تخصصی پایه ۱۱

کسری پیشقدم

کسب مقام دوم رشته ترجمه قرآن به انگلیسی پایه ۱۰

نوید شعبانی

کسب مقام دوم رشته صحیفه سجادیه پایه ۱۰

رهان کریمیان

کسب مقام دوم رشته احکام پایه ۱۱

امیرمحمد جامه بزرگی

کسب مقام دوم رشته مفاهیم قرآنی پایه ۱۱

امیرحسین عرب لودریچه

با آرزوی موفقیت های همیشگی و مستمر برای این عزیزان