اهدای کتاب های مسابقات فرهنگی نماز، قرآن و عترت آموزش و پرورش منطقه ۲ توسط معاونت فرهنگی دبیرستان درب منازل دانش آموزان عزیز جهت حفظ و رعایت پروتکل های بهداشتی