گفتگویی متفاوت با دانش آموز عزیز سلام ایران زمین آقای کوروش مقیمی، رتبه ۲۴۴ کنکور ریاضی و افتخار آفرین سلام ایران زمین در کنکور سال ۱۳۹۹