باسمه تعالی

دانش آموزان عزیز ، فرزندان پر تلاش ایران زمین؛

آقایان محمد صدرا تقوی و بردیا حسینی مقدم

موفقیت ارزشمندتان را به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض میکنم. امروز شما عزیزان، با تلاش خود یادآوری کردید که نوجوانان ما با تلاش و کوشش خود میتوانند به قله های موفقیت دست یابند، همانگونه که در سایه سعی و تلاش دانشمندان ایران زمین، به دنیا ثابت شده که ایرانیان میتوانند به مرز های علوم مختلف دست یابند.ا

اینجانب به نمایندگی از طرف همکارانم در دبیرستان سلام ایران زمین، با تمام توان سعی میکنیم زمینه ساز موفقیت و پیشرفت های پیش روی شما باشیم و از خداوند بزرگ برای شما ، طلب یاری و سربلندی مینماییم.

انشاءا… موفق باشید.

مدیریت دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین
محمد میرزایی