بازهم درخشش سلام ایران زمین در صحنه المپیادهای علم کشوری

️مراسم تقدیر و تجلیل از مدال آوران المپیاد های علمی کشوری در سال ۱۳۹۹ با حضور وزیر محترم آموزش و پرورش و تجلیل از دانش آموز عزیزمان،ایلیا محروقی دارنده مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری