گفتگویی جذاب با دانش آموز عزیز سلام ایران زمین آقای مهرداد نصیری ، رتبه ۵۸۱ کنکور رشته ریاضی و افتخار آفرین سلام ایران زمین در کنکور سال ۱۳۹۹