گفتگویی جذاب با دانش آموز عزیز سلام ایران زمین آقای آرین جلالیان ، رتبه ۶۰۲ کنکور رشته ریاضی و افتخار آفرین سلام ایران زمین در کنکور سال ۱۳۹۹