برگزاری اولین جلسه از کلاس های فرهنگی پایگاه تابستانی ۱۴۰۰ به صورت آنلاین به همت معاونت فرهنگی دبیرستان در رشته های متنوع فرهنگی