اهدای جوایز به نفرات برتر مسابقات کتابخوانی و عکاسی عید غدیر خم

اسامی نفرات برتر مسابقه عکاسی :

آرمین ایلات پایه دهم رتبه اول

سروش بدلی پایه دهم رتبه دوم

داتیس سالک پایه دهم رتبه سوم

اسامی نفرات برتر مسابقه کتابخوانی :

۱-هیربد شرفی رتبه اول
۲- رهان کریمیان رتبه اول

۳-محمد ایمان حضوری رتبه دوم

۴-امیرضا قاسمی رتبه سوم