جلسه شورای دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین با حضور مدیریت محترم، معاونین و مشاوران پایه عزیز جهت اتخاذ تدابیر لازمه برای برگزاری هرچه بهتر سال تحصیلی جدید 🌹