افتخارات دبیرستان سلام ایران زمین در مسابقات ورزشی مجموعه مدارس سلام

کسب رتبه اول و قهرمانی رشته شطرنج در بخش تیمی

کسب رتبه اول و قهرمانی رشته شطرنج در بخش انفرادی توسط پارسا فرهمند

کسب رتبه اول و قهرمانی تیم بسکتبال

کسب رتبه دوم در رشته پرتاب دارت
اعضای تیم دارت:
میلاد خازنی
کامیار طاهری
کوروش عفتی
شایان ایمانی
کسب رتبه سوم در رشته طناب زنی توسط دانش آموز عزیز آقای مهراد رحیمی