افتخارات کسب شده در مسابقات فرهنگی استان تهران سال تحصیلی ۹۸-۹۷

رتبه اول نمایشنامه خوانی توسط تیم نمایشنامه خوانی دبیرستان شامل دانش آموزان :

آرسام خلیل زاد،پارسا محمد حسن زاده،آبتین کاتبی،سروش بدلی،آراد عربی،امیررضا توحیدی،آرین جلالی،دانیال محمد رضایی،رادمهر تفضلی،کامیار کاظمی و رادمان بنکدار

رتبه اول رشته تکنوازی توسط دانش آموز امیر رضا توحیدی

تبریک به این عزیزان و خانواده بزرگ سلام ایران زمین