برگزاری نماز جماعت روزانه در نمازخانه دبیرستان همراه با حضور پرشور دانش آموزان عزیز