کسب رتبه سوم شنا در رشته قورباغه آموزش و پرورش منطقه۲ تهران
توسط دانش آموز عزیز

پایه هشتم

هومن بزرگمهر