برگزاری اردوی مطالعاتی آمادگی آزمون مدارس برتر ایران(نشانه) با حضور پرشور دانش آموزان عزیزمان