مراسم زیارت عاشورا و بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی