گزارشی از فعالیت های آموزشی و برگزاری کلاس های آنلاین مهرماه در دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین