پیام جناب آقای تشکری، مسئول پایه هفتم به دانش آموزان عزیز سلام ایران زمین