پیام جناب آقای میرباقری، مسئول پایه هشتم به دانش آموزان عزیز سلام ایران زمین و بیان نکات مشاوره ای در خصوص نحوه پیش مطالعه و …