پیام جناب آقای محمدی زاده، مسئول پایه نهم به دانش آموزان عزیز سلام ایران زمین و بیان نکات مشاوره ای در خصوص برنامه ریزی درسی و اهمیت آن و …