نتایج برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان های دوره اول و دوم سلام ایران زمین

نفرات منتخب اصلی :

نیما شیخ وطن – پایه نهم

مانی محمدیانی – پایه نهم

محمد مهدی طالع – پایه هشتم

آراد اصغری – پایه هشتم

نیکان جواهری – پایه هفتم

نفرات علی البدل :

سام نوری – پایه نهم

امیرعلی نامجو – پایه هفتم