جشنواره‌ی عکس انارستان به همت معاونت فرهنگی و همزمان با شب یلدا شکل گرفت؛ طی این برنامه دانش‌آموزان دوره اول متوسطه سلام ایران زمین آثار خود از سفره‌های تزئینی خودشان را ارسال کردند
نفرات برگزیده در این جشنواره از میان آثار ارسالی نیز به شرح زیر است؛
آقایان
آرمان گویا پایه نهم
دانوش ساعدی پایه نهم
ایلیا عبادی پایه نهم