آموزش مجازی در پایگاه تابستانی ۱۴۰۰

خدا قوت به دبیران و کادر اجرایی سلام ایران زمین بابت برگزاری بدون وقفه و منظم کلاس ها