دبیرستان دوره اول متوسطه پذیرای دبیران خود شد.
در این جلسه آقای خردمند مدیریت دبیرستان به بیان نکاتی در ارتباط با سال تحصیلی جدید و ادامه روند غیرحضوری برگزاری مدارس اشاره کرد.
تلاش برای تفهیم بیشتر مطالب به دانش‌آموزان در فضای مجازی و ارتباط‌گیری بهتر با این قشر آینده‌ساز از جمله مطالبی بود که در این جلسه توسط مدیریت مدرسه عنوان شد‌.
همچنین جمعی از دبیران جدید مجموعه، معارفه و نظرات همکاران اجرایی و آموزشی تبادل شد.