مراسم عزاداری روز ششم محرم ۱۳۹۹ – پخش شده از اینستاگرام مجتمع آموزشی سلام ایران زمین