مراسم عزاداری روز هفتم محرم ۱۳۹۹ – پخش شده از اینستاگرام مجتمع آموزشی سلام ایران زمین