مراسم عزاداری روز هشتم محرم ۱۳۹۹ – پخش شده از اینستاگرام مجتمع آموزشی سلام ایران زمین